Naudinga informacija

 • Specialieji A kategorijos egzaminų manevrai


  A1, A2 ir A kategorijų skirtumai. Ko nepamiršti prieš egzaminą?


  Kaip vairuoti, kad netektų perlaikyti vairavimo egzamino


 • Kategorija Kategorijos apibūdinimas
   AM Mopedai ir lengvieji keturračiai.
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 15 metų.
   A1 Motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125  cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW.
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų.
   A2 Motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės.
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
   A Triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai.
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų.
   B1 Keturračiai.
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų.
   B

  Automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.

   BE B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai. 
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
   C1 Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 7 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.     
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
   C1E C1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai, taip pat junginiai, sudaryti iš B kategorijos vilkiko ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šių junginių didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg. 
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
   C

  Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. 
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

   CE C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. 
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.
   D1 Automobiliai, kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurie ne ilgesni kaip 8 metrai; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
   D1E D1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. 
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
   D Automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. 
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
   DE D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. 
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
   T Troleibusai, tai yra nebėginės transporto priemonės, sujungtos su išoriniu elektros šaltiniu. 
  Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai.

   Pastaba:  Lentelės 2–16 skyriuose nurodytų kategorijų vairuotojo pažymėjimai taip pat suteikia teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones (mopedus ir lengvuosius keturračius);
  A ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius;
  A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones;
  A kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir A1, A2 kategorijų transporto priemones;
  B, C arba D kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir B1, C1 arba D1 kategorijų transporto priemones;
  C1E, CE, D1E arba DE kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones; 
  CE, DE kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir C1E, D1E kategorijų transporto priemones;
  CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir DE kategorijos transporto priemones vairuotojams, kurie turi teisę vairuoti D kategorijų transporto priemones.

   

 • Praktinio Vair
  • 35Papildomi valdymo įtaisai:
   • 35.1 KK – veda variklį, pasirinkęs netinkamą pavarą arba neišjungęs sankabos;
   • 35.2 KK – bando antrą kartą užvesti variklį, kai jis jau veikia;
   • 35.3 KK – neužsisega saugos diržo, kai tai yra būtina;
   • 35.4 KK – naudojasi mobiliuoju telefonu laikydamas jį rankoje tuo metu, kai transporto priemonė juda arba stovi, bet variklis neišjungtas;
   • 35.5 KK (A1 ir A kategorijos) – pradeda važiuoti su nuleista atramine šonine kojele.
  • 36Sankabos valdymas:
   • 36.1 KK – užgesina variklį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
   • 36.2 KK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – važiuoja nuspaudęs sankabos paminą daugiau kaip penkias sekundes;
   • 36.3 KK (A1 ir A kategorijos) – pakelia priekinį ratą, nes blogai valdo sankabą arba per greitai įsibėgėja.
  • 37Pavaros pasirinkimas:
   • 37.1 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – jungia atbulinės eigos pavarą, kai važiuoja į priekį, arba važiavimo į priekį pavarą, kai važiuoja atbuline eiga, arba transporto priemonės su automatine pavarų dėže stovėjimo („Park“ pozicija) pavarą, kai transporto priemonė juda;
   • 37.2 KK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – važiuoja įjungęs neutralią pavarą daugiau kaip penkias sekundes;
   • 37.3 KK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – neperjungia pavaros iš antro karto.
  • 38Vairo valdymas (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A):
   • 38.1 KK – nesuvaldo (neišlaiko) vairo;
   • 38.2 KK – atitraukia abi rankas nuo vairo, kai transporto priemonė juda.
  • 39Stabdymas:
   • 39.1 KK – be reikalo staigiai stabdo ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
   • 39.2 KK – neišlaiko vietoje transporto priemonės, sustabdęs ją įkalnėje, t. y. leidžia transporto priemonei pariedėti atgal, ir greitai nepasitaiso (sudaro potencialiai pavojingą situaciją);
   • 39.3 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – stipriai spaudžia stabdžių paminą, taip blokuodamas transporto priemonės ratus ir priversdamas juos slysti, ir greitai nepasitaiso;
   • 39.4 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – be reikalo važiuoja laikydamas koją ant stabdžių paminos tris sekundes ir daugiau;
   • 39.5 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – įjungia stovėjimo stabdį važiuodamas ir nesuvaldo transporto priemonės;
   • 39.6 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – pradeda važiuoti palikęs įjungtą stovėjimo stabdį ir greitai nepasitaiso, t. y. transporto priemonės ratai stabdomi arba neįmanoma pajudėti iš vietos;
   • 39.7 KK (A1 ir A kategorijos) – blokuoja priekinį ratą (taip pat ir atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą);
   • 39.8 KK (A1 ir A kategorijos) – blokuoja užpakalinį ratą (taip pat ir atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą) ir greitai nepasitaiso;
   • 39.9 KK (A1 ir A kategorijos) – nuolat spaudžia stabdžių paminą / svirtį (stabdžių signalas veikia gana ilgą laiką), kai transporto priemonė juda. Vertindamas šią KK egzaminuotojas privalo būti tikras, kad klaida įvyko ne dėl stabdžių signalo jungiklio gedimo. Ši KK nevertinama, kai egzaminuojamasis atlieka specialiuosius važiavimo siaura juosta, aštuoniuke, gyvatėle manevrus.
  • 40Padėties pasirinkimas važiuojamojoje dalyje:
   • 40.1 KK – pasirenka netinkamą trajektoriją / persirikiuoja važiuojamųjų dalių sankirtoje, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
   • 40.2 KK – netinkamai lenkia arba apvažiuoja į kairę sukančią transporto priemonę;
   • 40.3 KK – sustoja, kur sustoti draudžiama;
   • 40.4 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – važiuoja taip, kad trečdalis transporto priemonės ar daugiau be reikalo yra priešpriešinio eismo juostoje;
   • 40.5 KK (C1, C, C1E ir CE kategorijos) – važiuoja per sankryžą tiesiai toliau nuo važiuojamosios dalies krašto negu antrąja eismo juosta;
   • 40.6 KK (A1 ir A kategorijos) – važiuoja per arti priešingų krypčių eismo srautus skiriančios linijos (paženklinta arba nepaženklinta važiuojamoji dalis), eismo juostos linijos ar dešiniojo / kairiojo važiuojamosios dalies krašto ar kelkraščio, sudarydamas potencialiai pavojingą situaciją. Ši KK taip pat vertinama, kai bet kuri motociklininko kūno dalis yra priešpriešinio eismo juostoje.
  • 41Padėties pasirinkimas manevruojant:
   • 41.1 KK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, bent vienas dešinysis transporto priemonės ratas yra toliau kaip 80 cm nuo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
   • 41.2 KK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą įstrižai arba statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė stovi toliau kaip 1,5 m atstumu nuo greta stovinčios transporto priemonės (gairelių) arba ant / už stovėjimo vietą žyminčių linijų;
   • 41.3 KK (B1 ir B kategorija) – atlikdamas transporto priemonės pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą nuvažiavo daugiau kaip 5 m nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto priemonės galo ar gairelių).
  • 42Padėties pasirinkimas sukant į dešinę:
   • 42.1 KK – suka iš tam neskirtos eismo juostos. Jei egzaminuojamasis ketina sukti į dešinę iš lėtėjimo juostos ir nepersirikiuoja į ją iš anksto, tai vertinama kaip padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje KK;
   • 42.2 KK – užima netinkamą padėtį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
   • 42.3 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – suka taip, kad trečdalis transporto priemonės arba daugiau be reikalo išsikiša į priešpriešinio eismo juostą.
  • 43Padėties pasirinkimas sukant į kairę:
   • 43.1 KK – suka (apsisuka) iš tam neskirtos eismo juostos. Jei egzaminuojamasis ketina sukti į kairę iš lėtėjimo juostos ir nepersirikiuoja į ją iš anksto, tai vertinama kaip padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje KK;
   • 43.2 KK – užima netinkamą padėtį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
   • 43.3 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – suka taip, kad trečdalis transporto priemonės arba daugiau įvažiuojant į posūkį arba išvažiuojant iš jo be reikalo išsikiša į priešpriešinio eismo juostą;
   • 43.4 KK (A1 ir A kategorijos) – sukdamas į kairę bet kokia motociklo ar kūno dalimi išsikiša į priešpriešinio eismo juostą ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją.
  • 44Situacijos stebėjimas ir žvalgymasis:
   • 44.1 KK – nesižvalgo ir nestebi eismo situacijos važiuodamas per geležinkelio pervažą ar nereguliuojamą sankryžą;
   • 44.2 KK – nukreipia žvilgsnį nuo važiavimo krypties ir sudaro pavojingą arba potencialiai pavojingą situaciją, taip pat ir tikrindamas per užpakalinio vaizdo veidrodžius nematomą kelio dalį;
   • 44.3 KK (B1 ir B kategorija) – neatsisuka pasižiūrėti atgal, kas vyksta šalia ir už transporto priemonės, važiuodamas atbuline eiga.
  • 45Įspėjamųjų signalų naudojimas:
   • 45.1 KK – netinkamai rodo posūkio signalą ir taip sudaro pavojingą situaciją.
  • 46Sprendimų priėmimas:
   • 46.1 KK – įvažiuoja ir sustabdo transporto priemonę pėsčiųjų perėjoje, važiuojamųjų dalių sankirtoje, kurioje arba už kurios yra kliūtis, arba geležinkelio pervažoje;
   • 46.2 KK – užsidegus geltonam arba raudonam šviesoforo signalui neišvažiuoja iš važiuojamųjų dalių sankirtos, kai buvo įvažiavęs į ją ketindamas sukti į kairę. Ši KK vertinama, kai egzaminuojamasis nepasinaudoja saugiu tarpu transporto sraute išvažiuoti iš važiuojamųjų dalių sankirtos;
   • 46.3 KK – neduoda kelio (nepraleidžia) transporto priemonėms ar kitiems eismo dalyviams. Ši KK nevertinama, jei egzaminuojamasis važiuoja, nes negali duoti kelio dėl kitų eismo dalyvių veiksmų.
  • 47Saugaus atstumo pasirinkimas:
   • 47.1 KK – laikosi per vieną sekundę (dvi, jei kelio danga šlapia, apledėjusi, grįsta akmenimis ar pan.) ar mažiau nuvažiuojamo atstumo iki priešais važiuojančios transporto priemonės;
   • 47.2 KK – važiuodamas 20 km/h ar didesniu greičiu laikosi mažesnio kaip 0,5 m šoninio atstumo iki stovinčių, priešpriešiais ar ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių, pėsčiųjų, einančių važiuojamąja dalimi, kliūčių važiuojamosios dalies pakraštyje.
  • 48Greičio pasirinkimas:
   • 48.1 KK – važiuoja daugiau kaip 8 km/h greičiu viršydamas leistiną greitį;
   • 48.2 KK – važiuoja 10 proc. ar daugiau viršydamas leistiną greitį, kai leistinas greitis yra nuo 40 km/h iki 80 km/h;
   • 48.3 KK – važiuoja per lėtai konkrečioje situacijoje, t. y. daugiau kaip 15 km/h mažesniu, nei leistina, greičiu, kai eismo situacija to nereikalauja. Ši KK nevertinama, jei egzaminuojamasis saugiai greitėja su transporto srautu;
   • 48.4 KK – didina greitį, kai yra lenkiamas, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
   • 48.5 KK – važiuoja per greitai, bet neviršija leistino greičio, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją, taip pat ir važiuodamas atbuline eiga;
   • 48.6 KK, nurodytos 48.2 ir 48.3 punktuose, neturi būti vertinamos, jei buvo trumpalaikės ir greitai ištaisytos.
  • 49Eismo reguliavimo signalų, kelio ženklų ir kelių ženklinimo reikalavimų vykdymas:
   • 49.1 KK – nevykdo eismo reguliavimo signalo, kelio ženklo arba kelių ženklinimo reikalavimų. Ši KK taip pat vertinama, jei egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė išvažiuoja už linijos, žyminčios specialiajam važiavimo manevrui skirto ploto ribas;
   • 49.2 KK – sustabdo transporto priemonę už „Stop“ linijos ar važiuojamųjų dalių sankirtos krašto tokiu atstumu, kad sudaro potencialiai pavojingą situaciją. Ši KK taip pat vertinama, jei egzaminuojamasis, atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą, pravažiuoja sustojimo vietą žyminčią liniją (gaireles);
   • 49.3 KK – nesustabdo transporto priemonės prieš ,,Stop“ liniją ir kiek įmanoma arčiau jos. Sustojimas kiek įmanoma arčiau reiškia ne daugiau kaip per 1 m nuo „Stop“ linijos, tačiau kai kuriais atvejais tai gali būti neįmanoma ir egzaminuotojas privalo vertinti pagal eismo sąlygas tuo momentu.
  • 50Nuoseklumas (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos):
   • 50.1 KK – nesugeba atkabinti / prikabinti priekabos;
   • 50.2KK – praleidžia dalį veiksmų, taip sudarydamas potencialiai pavojingą situaciją:
    • 50.2.1 nepanaudoja stovėjimo stabdžio;
    • 50.2.2 neatlieka sukabinimo patikrinimo manevro;
    • 50.2.3 nepakelia arba nenuleidžia atramų ar neužfiksuoja pakėlimo rankenos;
    • 50.2.4 neįsitikina, kad sukabinimo įtaiso kablio / smaigo užrakto žiotys uždarytos;
    • 50.2.5 nenaudoja ratų atsparų, kai to reikia;
    • 50.2.6 neatjungia ir neuždaro arba nesujungia žarnų / kabelių;
    • 50.2.7 (C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) prieš pradėdamas važiuoti neįsitikina, ar oro slėgis sistemoje pasiekė tinkamą lygį.
  • 51Pusiausvyra ir motociklo valdymas (A1 ir A kategorijos):
   • 51.1 KK – krenta nuo motociklo arba jį paguldo;
   • 51.2 KK – neišlaiko pusiausvyros ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją.
  • 52Sėdėsena (A1 ir A kategorijos):
   • 52.1 KK – atitraukia abi rankas nuo vairo, kai motociklas važiuoja;
   • 52.2 KK – padeda kojas ant paminų kitaip, nei skirta kojoms naudoti valdymo įtaisus.
  • 13Patikrinimas prieš važiavimą:
   • 13.1 NK – nesugeba surasti egzaminuotojo nurodytų transporto priemonės valdymo įtaisų ar įrangos; pademonstruoti savo žinių ar sugebėjimų, kaip juos valdyti, sureguliuoti arba patikrinti jų būklę; pasirengti važiuoti saugiai.
  • 14Papildomi valdymo įtaisai:
   • 14.1 NK – naudojasi bet kuriuo papildomu įtaisu netinkamai. Ši NK vertinama tik po dviejų egzaminuotojo įspėjimų: „Prašau patikrinti valdymo įtaisus ir įrangą“. Turi būti skirta pakankamai laiko egzaminuojamajam pasitaisyti po kiekvieno įspėjimo;
   • 14.2 NK – netinkamai sureguliuotas / užsegtas saugos diržas.
  • 15Sankabos valdymas:
   • 15.1 NK – be reikalo užgesina variklį;
   • 15.2 NK – be reikalo ilgai važiuoja nevisiškai įjungęs sankabą (įskaitant manevrus mažu greičiu);
   • 15.3 NK – laiko koją ant / virš sankabos paminos, kai sankaba nejungiama ilgiau kaip penkiolika sekundžių;
   • 15.4 NK – per greitai atleidžia sankabos paminą;
   • 15.5 NK – netinkamai valdo sankabos paminą, perjungdamas pavaras;
   • 15.6 NK (A1, A, B1, B ir BE kategorijos) – važiuodamas mažu greičiu netinkamu būdu valdo sankabos paminą;
   • 15.7 NK (A1, A, B1, B ir BE kategorijos) – laiko nuspaudęs sankabos paminą artėdamas prie posūkio ar važiuodamas juo arba laiko nuspaudęs sankabos paminą tris ar daugiau sekundes;
   • 15.8 NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – laiko nuspaudęs sankabos paminą artėdamas prie posūkio ar važiuodamas juo arba laiko nuspaudęs sankabos paminą nuo trijų iki penkių (imtinai) sekundžių;
   • 15.9 SPK – šešis kartus užgesina variklį;
   • 15.10 SPK – šešis kartus važiuoja išjungta sankaba.
  • 16Akceleratoriaus valdymas:
   • 16.1 NK – netinkamai valdo akceleratoriaus paminą arba motociklo kuro padavimo reguliatorių (droselį);
   • 16.2 NK – per daug nuspaudžia akceleratoriaus paminą arba motociklo kuro padavimo reguliatorių (droselį), kai sankaba išjungta ar nevisiškai įjungta.
  • 17Pavaros pasirinkimas:
   • 17.1 NK – pasirenka pavarą, neatitinkančią situacijos, transporto priemonės greičio, techninių duomenų ir važiavimo sąlygų;
   • 17.2 NK (B1, B ir BE kategorijos) – važiuoja įjungęs neutralią pavarą tris ir daugiau sekundes;
   • 17.3 NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – važiuoja įjungęs neutralią pavarą nuo trijų iki penkių (imtinai) sekundžių;
   • 17.4 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – spaudžia automatinės pavarų dėžės selektoriaus mygtuką, kai iš žemesnių pavarų diapazono (1, 2, 3 pozicijos) persijungia į važiavimo pavarą („Drive“ pozicija);
   • 17.5 NK – bando jungti / jungia pavarą neišjungęs sankabos.
   • 17.6 NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – per daug triukšmingai jungia pavaras;
   • 17.7 NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – neperjungia pavaros iš antro karto;
   • 17.8 NK – atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą netinkamai naudoja pavaras, kad papildomai stabdytų varikliu, ir tuo pailgina stabdymo kelią;
   • 17.9 SPK – šešios pasikartojančios pavaros pasirinkimo NK.
  • 18Vairo valdymas:
   • 18.1 NK – neišlaiko pasirinktos trajektorijos: nukrypsta nuo trajektorijos, trukčiodamas sukinėja vairą; neatidus netinkamai vairuojamųjų ratų padėčiai palikdamas stovėti transporto priemonę ar pradėdamas važiuoti;
   • 18.2 NK – bent vienu ratu įvažiuoja į kelkraštį arba atsiremia į šaligatvio kraštą, bet neužvažiuoja ant jo;
   • 18.3NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – suka vairą netinkamu būdu:
    • 18.3.1 deda rankas ant vairo iš vidaus;
    • 18.3.2 suka vairą tik viena ranka, išskyrus važiavimą atbuline eiga ir transporto priemonės valdymo įtaisų naudojimą;
    • 18.3.3 suka vairą vienos rankos delnu;
    • 18.3.4 suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
    • 18.3.5 laiko vairą sukryžiavęs rankas ar kitokiu būdu, kuris riboja judesius vairu.
    • 18.4 SPK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – šešios pasikartojančios 18.1 arba 18.2 punktuose nurodytos vairo valdymo NK.
  • 19Stabdymas:
   • 19.1 NK – netinkamai stabdydamas leidžia transporto priemonei pajudėti į priekį;
   • 19.2 NK – neišlaiko vietoje transporto priemonės nei stovėjimo, nei darbiniu stabdžiu, kai ji stovi. Ši NK nevertinama, kai koja perkeliama nuo stabdžių ant akceleratoriaus paminos;
   • 19.3 NK – valdo stabdžių paminą netinkamu būdu;
   • 19.4 NK – neišlaiko vietoje transporto priemonės, sustabdęs įkalnėje, t. y. leidžia jai pariedėti atgal, bet greitai pasitaiso ir nesudaro potencialiai pavojingos situacijos;
   • 19.5 NK – (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) blokuoja ratus (taip pat ir atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą), bet greitai pasitaiso;
   • 19.6 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – stipriai spaudžia darbinio stabdžio paminą važiuodamas posūkiu;
   • 19.7 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – važiuoja nevisiškai išjungęs stovėjimo stabdį arba naudoja jį be reikalo, bet tai netrukdo transporto priemonei judėti;
   • 19.8 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – stabdo kaire koja;
   • 19.9 NK (A1 ir A kategorijos) – nenaudoja užpakalinio rato stabdžio lėtindamas greitį ar sustodamas;
   • 19.10 NK (A1 ir A kategorijos) – blokuoja užpakalinį ratą (taip pat atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą), bet greitai pasitaiso;
   • 19.11 NK (A1 ir A kategorijos) – netinkamai naudoja stabdžius apvažiuodamas kampus (gaireles).
  • 20Padėties pasirinkimas važiuojamojoje dalyje:
   • 20.1 NK – nesilaiko eismo juostos ribų, išskyrus atvejus, kai egzaminuojamasis privalo keisti padėtį važiuojamojoje dalyje dėl susidariusios eismo situacijos;
   • 20.2 NK – važiuojamojoje dalyje užima tokią padėtį, kuri neatitinka eismo situacijos, t. y. nemato kelio priekyje ir negali koreguoti pasirinktos trajektorijos, taip pat persirikiuoti iš vienos eismo juostos į kitą;
   • 20.3 NK – nepasitraukia dešiniau, kur tai įmanoma, važiuodamas keliu, kuriame yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą. Ši NK vertinama vieną kartą, važiuojant bet kuriuo kelio ruožu (gatve);
   • 20.4 NK – be reikalo važiuoja kairiąja eismo juosta. Ši NK nevertinama, jei važiuojant dešiniąja juosta reikia dažnai persirikiuoti dėl joje stovinčių transporto priemonių arba jei reikia važiuoti tiesiai, o iš dešiniosios juostos sankryžoje galima sukti tik į dešinę, arba eismas kitoje juostoje intensyvus;
   • 20.5 NK – sustabdo transporto priemonę netinkamoje vietoje (maršrutinio transporto sustojimo vietoje ar pan.);
   • 20.6 SPK – šešios pasikartojančios padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje NK.
  • 21Padėties pasirinkimas manevruojant:
   • 21.1 NK (B1 ir B kategorija) – pasirinko netinkamą padėtį pradėdamas transporto priemonės pastatymo į laikiną stovėjimo vietą atbuline eiga lygiagrečiai, įstrižai arba statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, t. y. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1 m atstumu iš šono nuo stovinčios transporto priemonės (gairelių);
   • 21.2NK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą:
    • 21.2.1 transporto priemonė stovi nelygiagrečiai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui;
    • 21.2.2 bent vienas transporto priemonės ratas yra toliau kaip 40 cm atstumu nuo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
    • 21.2.3 transporto priemonė yra arčiau kaip 1 m arba toliau kaip 2 m atstumu nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (gairelių).
   • 21.3NK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą atbuline eiga įstrižai arba statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą transporto priemonė stovi:
    • 21.3.1 nelygiagrečiai greta stovinčiai transporto priemonei (gairelėms) ar stovėjimo vietą žyminčioms linijoms;
    • 21.3.2 arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1 m atstumu nuo greta stovinčios transporto priemonės;
    • 21.3.3 toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovėjimo vietos galą žyminčios linijos.
   • 21.4 NK (B1 ir B kategorija) – atlikdamas transporto priemonės pastatymo atbuline eiga lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą nuvažiavo daugiau kaip 3 m nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto priemonės galo ar gairelių);
   • 21.5 NK (B1 ir B kategorijos) – nesugebėjo atlikti manevro vieną kartą įjungęs atbulinės eigos pavarą;
   • 21.6 NK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – sustojo daugiau kaip 1 m atstumu prieš rampos imitatorių;
   • 21.7 NK (B1, B, C1, C, D1 ir D kategorijos) – važiuodamas atbuline eiga su posūkiu į dešinę arba į kairę sustojo daugiau kaip 1 m atstumu nuo dešiniojo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
   • 21.8 SPK (B1 ir B kategorijos) – atlikdamas manevrą šešis ar daugiau kartų keitė važiavimo kryptį, t. y. tris ar daugiau kartų jungė atbulinės eigos pavarą;
   • 21.9 SPK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – šešis ar daugiau kartų sustojo daugiau kaip 1 m atstumu prieš rampos imitatorių.
  • 22Padėties pasirinkimas sukant į dešinę:
   • 22.1 NK – prieš posūkį transporto priemonė yra per toli nuo dešiniojo važiuojamosios dalies krašto;
   • 22.2 NK – pradėjus sukti, transporto priemonė yra per toli nuo dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, sukama per plačiai ir posūkis užbaigiamas per arti priešingos krypties eismo juostos;
   • 22.3 NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – baigdamas posūkį į dešinę bet kuria transporto priemonės dalimi be reikalo įvažiuoja į priešingos krypties eismo juostą.
  • 23Padėties pasirinkimas sukant į kairę:
   • 23.1 NK – prieš posūkį (apsisukimą) transporto priemonė yra ne eismo juostoje, nelygiagreti ženklinimui, toliau nei būtina nuo priešingų krypčių eismo srautus skiriančios (pažymėtos ar nepažymėtos) linijos arba skiriamosios juostos;
   • 23.2 NK – suka būdamas per toli nuo kairiojo važiuojamosios dalies krašto vienpusio eismo kelyje;
   • 23.3 NK – pasuka priekinius ratus į kairę laukdamas posūkio, išskyrus situacijas, kai tai yra būtina;
   • 23.4 NK – suka plačiai, važiuoja per daug į dešinę nuo važiuojamųjų dalių sankirtos centro, kur eismo sąlygos to nereikalauja;
   • 23.5 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – įvažiuodamas į važiuojamųjų dalių sankirtą arba išvažiuodamas iš jos nežymiai išvažiuoja į priešingos krypties eismo juostą, bet nesudaro potencialiai pavojingos situacijos.
  • 24Situacijos stebėjimas ir žvalgymasis:
   • 24.1 NK – nesižvalgo ir nestebi viso kelio priekyje, iš šono ir už transporto priemonės;
   • 24.2 NK – netikrina per užpakalinio vaizdo veidrodžius nematomos kelio dalies pasukdamas galvą per atitinkamą petį kiekvieną kartą persirikiuodamas į kitą eismo juostą arba kelių išsiskyrimo ar jungimosi vietoje. Ši NK ne visada gali būti vertinama, jei egzaminuojamasis vairuoja C, CE, D ar DE kategorijos transporto priemonę;
   • 24.3 NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga. Ši NK taip pat vertinama, kai egzaminuojamasis vairuoja B1 arba B kategorijos transporto priemonę ir pradėdamas važiuoti atbuline eiga pasižiūri atgal tik per užpakalinio vaizdo veidrodžius;
   • 24.4 NK – per ilgai atitraukia dėmesį nuo važiavimo krypties, bet nesudaro potencialiai pavojingos situacijos;
   • 24.5 SPK – šešios situacijos ir daugiau, kai reikia patikrinti per užpakalinio vaizdo veidrodžius nematomą kelio dalį, bet per petį nepasižiūrima.
  • 25Veidrodžių naudojimas:
   • 25.1 NK – nežiūri į užpakalinio vaizdo veidrodžius prieš sulėtindamas, sustabdydamas transporto priemonę, įvažiuodamas į posūkį, persirikiuodamas, išvažiuodamas iš kelio ir įvažiuodamas į kelią, artėdamas prie bet kokios kliūties;
   • 25.2 NK – per ilgai (pagal situaciją) žiūri į užpakalinio vaizdo veidrodį;
   • 25.3 NK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – nesinaudoja išoriniais užpakalinio vaizdo veidrodžiais, kai žiūri atgal važiavimo atbuline eiga manevro metu, t. y. žiūri per langą, kad galėtų valdyti transporto priemonę. Atsitiktiniai žvilgsniai leistini.
  • 26Įspėjamųjų signalų naudojimas:
   • 26.1 NK – tinkamai neparodo posūkio signalo, kad įspėtų apie savo ketinimus, kai tai yra būtina;
   • 26.2 NK – nerodo posūkio į dešinę signalo prieš išvažiuodamas iš žiedinės sankryžos;
   • 26.3 NK – rodo klaidingos krypties posūkio signalą. Ši NK vertinama, jei egzaminuojamasis suka į priešingą pusę, nei rodo signalą;
   • 26.4 NK – neišjungia posūkio signalo per penkias sekundes po to, kai posūkis ar persirikiavimas buvo baigtas;
   • 26.5 NK – išjungia posūkio signalą per anksti, t. y. anksčiau, nei posūkis ar persirikiavimas pradėtas ar baigtas, ir daugiau jo nebeįjungia;
   • 26.6 NK – rodo posūkio signalą be reikalo ir gali suklaidinti kitus eismo dalyvius;
   • 26.7 SPK – šešios pasikartojančios įspėjamųjų signalų naudojimo NK.
  • 27Eismo pavojų įvertinimas:
   • 27.1 NK – netinkamai ar nepakankamai greitai reaguoja į eismo pavojų.
  • 28Sprendimų priėmimas:
   • 28.1 NK – tinkamai neįvertina greičio ir atstumo iki kitų transporto priemonių pradėdamas važiuoti, važiuodamas per sankryžą, persirikiuodamas iš vienos eismo juostos į kitą ar įvažiuodamas į kelią;
   • 28.2 NK – sustoja tinkamai, bet esant saugiam tarpui transporto sraute nesiryžta važiuoti;
   • 28.3 NK – be reikalo sustoja ir nevažiuoja toliau, kai nėra transporto priemonių ar pėsčiųjų, kuriems galėtų trukdyti, ir kelias yra laisvas;
   • 28.4 NK – be reikalo duoda kelią kitam eismo dalyviui, t. y. netinkamai taiko važiavimo pirmumo taisykles.
  • 29Saugaus atstumo pasirinkimas:
   • 29.1 NK – laikosi mažesnio kaip per dvi sekundes, bet didesnio kaip per vieną sekundę nuvažiuojamo atstumo iki priešais važiuojančios transporto priemonės;
   • 29.2 NK – nepalankiomis eismo sąlygomis laikosi mažesnio kaip per keturias sekundes, bet didesnio kaip per dvi sekundes nuvažiuojamo atstumo iki priešais važiuojančios transporto priemonės. Egzaminuotojas privalo įvertinti papildomus (didesnius) atstumus, kurių turi laikytis C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE ir T kategorijų transporto priemonių vairuotojai;
   • 29.3 NK – važiuodamas 50 km/h ar didesniu greičiu laikosi mažesnio kaip 1,2 m šoninio atstumo iki stovinčių, priešpriešiais ar ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių, pėsčiųjų, einančių važiuojamąja dalimi, kliūčių važiuojamosios dalies pakraštyje. Šoninis atstumas gali būti mažesnis nei 1,2 m, jei greitis yra mažesnis ir nesudaroma pavojinga situacija;
   • 29.4 NK – sustabdo transporto priemonę palikdamas nepakankamą tarpą iki priešais sustojusios transporto priemonės. Tarpas turi būti pakankamas, kad egzaminuojamasis prireikus galėtų apvažiuoti priešais sustojusią transporto priemonę, nevažiuodamas atbuline eiga;
   • 29.5 NK – važiuoja arčiau kaip 30 cm nuo dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ar šaligatvio arba kairiojo važiuojamosios dalies krašto ar šaligatvio vienpusio eismo kelyje. Ši NK nevertinama, kai egzaminuojamasis važiuoja trumpą kelio atkarpą nedideliu greičiu.
  • 30Greičio pasirinkimas:
   • 30.1 NK – įsibėgėja per greitai arba per lėtai, neatsižvelgdamas į eismo sąlygas;
   • 30.2 NK – važiuoja per greitai konkrečioje situacijoje, bet neviršija leistino greičio. Ši NK vertinama, kai egzaminuojamasis važiuoja didesniu nei tinkama greičiu;
   • 30.3 NK – važiuoja per lėtai konkrečioje situacijoje, t. y. 5–15 km/h mažesniu, nei leistina, greičiu, kai eismo sąlygos to nereikalauja;
   • 30.4 NK – nepasiekia reikiamo greičio atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą.
  • 31Eismo reguliavimo signalų, kelio ženklų ir kelių ženklinimo reikalavimų vykdymas:
   • 31.1 NK – sustabdo transporto priemonę taip, kad ji išsikiša už „Stop“ linijos (ženklo „Stop“ linija);
   • 31.2 NK – ketindamas sankryžoje pasukti į kairę, neįvažiuoja į važiuojamųjų dalių sankirtą laukti saugaus tarpo transporto sraute, kai tai yra tinkama daryti;
   • 31.3 NK – nepakankamai supranta eismo reguliavimo signalus, t. y. per ilgai delsia, nors gali važiuoti nekliudydamas kitiems eismo dalyviams;
   • 31.4 NK – ketindamas sankryžoje pasukti į kairę, netinkamai įvažiuoja į važiuojamųjų dalių sankirtą paskui pirmąją transporto priemonę. Ši NK vertinama, kai egzaminuojamasis stovi prieš sankryžą, degant žaliam šviesoforo signalui.
  • 32Nuoseklumas:
   • 32.1 NK – pasirenka netinkamą transporto priemonės valdymo sistemos seką;
   • 32.2 NK (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) – netinkamai atidaro sukabinimo įtaiso kablio / smaigo užrakto žiotis, besiruošdamas atkabinti / prikabinti priekabą;
   • 32.3 NK (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) – nesaugiai įtraukia priekabos atramas, bet nesudaro potencialiai pavojingos situacijos.
  • 33Pusiausvyra ir motociklo valdymas (A1 ir A kategorijos):
   • 33.1 NK – nepakankamai gerai valdo motociklą, važiuodamas mažu greičiu koja atsiremia į žemę;
   • 33.2 NK – neišlaiko lėtai einančio pėsčiojo greičio atlikdamas specialiuosius važiavimo manevrus mažu greičiu;
   • 33.3 SPK – daugiau kaip penkis kartus neišlaiko pusiausvyros ir nesuvaldo motociklo.
  • 34Sėdėsena (A1 ir A kategorijos):
   • 34.1 NK – važiuoja atsirėmęs kojų pirštais į paminas;
   • 34.2 NK – važiuoja keliais neliesdamas kuro bako;
   • 34.3 NK – nepasvyra motociklu taip, kad saugiai važiuotų posūkyje;
   • 34.4 NK – važiuoja laikydamas galvą netinkamoje padėtyje;
   • 34.5 NK – važiuoja sėdėdamas (atsitraukia) per toli nuo kuro bako;
   • 34.6 NK – važiuoja slidinėdamas iš vienos pusės į kitą per sėdynę (balną);
   • 34.7 NK – važiuoja bet kurią ranką atitraukęs nuo vairo be tinkamos priežasties, bet neprarasdamas pusiausvyros ir valdymo. Tinkama priežastis – pataisyti šalmo antveidį.

logo